مهندسی

نمایش پروژه ها
محصول FORSETRA نه تنها زیبایی زیبایی را به خانه شما می بخشد که با طبیعت و اجتماع کاملاً ترکیب شده است بلکه از نظر قدرت ، دوام و ماندگاری بی نظیر است. در برابر آتش ، تگرگ ، باد ، یخ زدگی و زلزله مقاوم است. همیشه یک بار کار می کند تا بتوانید از زندگی خود برای زندگی با کاشی های زیربنایی FORSETRA استفاده کنید.